DETOXIKACE – PRO ŽIVOT BEZ MRÁČKŮ

ZÁKLADNÍ TEZE DETOXIKACE A IMUNIAKTIVACE ORGANISMU PODLE MUDr. Josefa Jonáše ®

Detoxikace a imunoaktivace organismu patří do celostních holistických metod, jejichž hlavním úkolem je nalézat kořeny nemocí. Princip celostní medicíny tedy spočívá v tom, že chápeme propojenost jednotlivých částí organismu i mezi duševnem, duchovnem a tělesnem, mezi naším sociálním, lidským okolím, přírodním, domácím i pracovním prostředím, a máme-li opravdu veliký rozhled, chápeme i propojenost s lidskou historií a kosmem.

Po zkušenostech, které MUDr. J. Jonáš načerpal v průběhu více než dvaceti let, dospěl k závěru, že příčinou všech onemocnění jsou jedy = TOXINY.

Současná úroveň poznání nám umožňuje tyto toxiny vymezit daleko přesněji, než v minulosti, a rozdělit je do několika skupin:

  • toxické látky vyskytující se v životním prostředí – chemikálie, radioaktivita, toxické kovy apod.
  • chemické toxiny, které se do organismu dostávají z chemicky syntetizovaných léků, kouřením, narkomanií aj.
  • toxiny pocházející z potravin – metabolity, potravinová aditiva apod.
  • psychické toxiny – patologické psychické programy, emoce, stres, úzkosti aj.
  • toxiny předávané na základě dědičnosti – zejména z těla matky na vyvíjející se plod
  • mikrobiální toxiny – viry, bakterie, infekční ložiska aj.

Lidský organismus funguje tím lépe, čím je organizovanější, čím lépe v něm probíhají regulační pochody. Dobře regulovaný organismus vydrží ve zdraví existovat déle než sto let. Regulace v lidském organismu probíhá na principech takzvané autoregulace, tedy regulace, která se děje mimo naši vůli prostřednictvím automatických mechanismů. Vzniká-li v lidském organismu chaos, tedy nízká hladina uspořádanosti, vznikají i nemoci a poruchy funkce různých tělesných i nervových orgánů. Snahou je proto vrátit organismu dobrou schopnost autoregulace, odborně řečeno nízkou hladinu entropie.

Autoregulace v lidském organismu je udržována rovnováhou mezi dvěma protikladnými silami, což symbolizuje vše, co je vyrovnané, harmonické a v souzvuku. Harmonie je narušována převahou jedné ze sil. Tato převaha může být způsobena stravou, myslí, okolní přírodou, lidmi kolem nás a dalšími vlivy. Člověk by měl tudíž usilovat o život v pomyslném středu bez extrémních vlivů. Vlivy narušující rovnováhu v našem organismu, a tím i naše autoregulační procesy, lze obecně nazývat TOXINY.

Toxiny tedy mohou být narušující látky z našeho životního prostředí či strava, kterou náš organismus nedokáže akceptovat a zpracovávat, nebo i stres a jiné další negativní prvky. Odstraněním těchto toxických vlivů se do organismu vrací schopnost autoregulace, snižuje se neklid a chaos, vrací se harmonie, snižuje se entropie – a právě to je cílem ozdravných procesů.

Odstranění toxinů, které narušují auto regulační pochody v našem organismu, se nazývá DETOXIKACE.

Čím lepší má organismus schopnost autonomní detoxikace, tím je člověk zdravější.
Problém člověka tkví v tom, že existuje řada vlivů (např. emoce a stres), které detoxikaci blokují. Dochází tak ke kumulování toxinů v organismu a proto cílem detoxikace je odstraňovat tyto bloky.

MUDr. Josef Jonáš založil společnost MARION s.r.o., která se zabývá vývojem, rozvojem a šířením originálních myšlenek řízené detoxikace člověka, v zájmu uchování či navrácení zdraví.
Společnost Marion s.r.o. vyvinula přípravky pro systematickou detoxikaci podle výsledků výzkumu MUDr. Josefa Jonáše.

Aplikační formy přípravků: SPREJE a KAPSLE

Preparáty MUDr. Jonáše jsou  kombinací léčivých bylin a příslušných informací (pokyny přenášené elektromagnetickým polem), které jsou namířeny proti různým druhům toxinů. Předností systému je naprostá cílenost pokynů, silný účinek a kontrola výsledku.

Detoxikační preparáty se dají aplikovat jak ústy, tak na kůži.

Součástí celého systému Originální řízené detoxikace MUDr. Josefa Jonáše® je také elektronický přístroj MARION

Tento komplet celý Originální detoxikační systém považuje MUDr. Josef Jonáš® za velmi účinný, neboť vede k odstranění škály toxinů způsobujících různé dysfunkce našeho organismu.

Detoxikace je samozřejmě proces a nejde o jednorázové užívání preparátů, jak jsme zvyklí z farmakologie.

Snad se jednou naplní představa MUDr. Jonáše a detoxikace se stane součástí pravidelné hygieny, péče o vnitřní prostředí člověka.

Informace o Originální řízené detoxikaci podle MUDr. Josefa Jonáše jsou dostupné na webových stránkách :

www.marion-jj.cz