Žijeme v období komunikace a informací. Stejně tak i lidský organismus  může fungovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a výměna informací mezi buňkami. Ve zdravém těle tato výměna informací funguje bez překážek, každá buňka , každá část těla plní svůj úkol. Pokud je lidský organismus pod vlivem různých toxinů, potom je komunikaci zabráněno. Sběr a vyhodnocování informací jsou základními funkcemi organismu. Složité elektrické, chemické, metabolické či biologické procesy, doprovázené unikátními psychickými pochody, společně zasazené do životního prostředí, to vše vyžaduje dokonalou koordinaci. A tu mohou zajistit jen dobře fungující informační procesy.
Nejvíce poškozujícím agens jsou mikroorganismy, neodmyslitelná součást našeho života, evokující až k myšlence: „Žijeme v jejich světě nebo oni v našem?“ Mikroorganismy však nemusí být pokaždé příčinou nějakého aktivního onemocnění. Daleko častěji se setkáváme s chronickým, postupným poškozováním celého systému.

Člověk se například ne právě optimálně stravuje, čímž u něj velmi často dochází k metabolickému poškozování organismu. Řada lidí si také myslí, že fyzické či psychické potíže se objevují bez příčiny. Tak tomu samozřejmě není. Jde právě o poruchy řídících, informačních systémů.

Hledáme něco, co organismu pomůže. Společnost Marion s.r.o. vyvinula nové přípravky pro vnitřní hygienu těla.

APLIKAČNÍ FORMY PŘÍPRAVKŮ:

SPREJE a KAPSLE

Přípravky MUDr. Jonáše jsou  kombinací léčivých bylin a příslušných informací (pokyny přenášené elektromagnetickým polem), které jsou namířeny proti různým druhům toxinů.

Detoxikační přípravky se dají aplikovat jak ústy, tak na kůži.

Přípravky Marion jsou doplňky stravy. Nejsou to léky a nemohou proto nahradit léky předepsané lékařem.

Marion – přístroj pro tělesnou hygienu a zdravý životní styl

Princip fungování přístroje

Marion funguje na bázi biorezonanční metody. Tato metoda je založena na teorii, že každá látka, buňka, či předmět má svou jedinečnou frekvenci a vytváří elektromagnetické vlnění, které se dá změřit. Důležité teoretické základy biorezonance se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a biofyzice. Pode poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance, tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny ad. mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.

Přístroj Marion nabízí pomoc. Přenos informací prostřednictvím velmi slabého elektromagnetického pole slouží k očistě organismu, k jeho regeneraci a rekondici.

Program uložený v Marionu má univerzální charakter a není koncipován individuálně se specifickým zaměřením. Jeho prostřednictvím může být tělesná regulace podporována a regulována, vyčištěním organismu se může lidské tělo daleko lépe bránit.

MARION nenahrazuje žádný diagnostický ani terapeutický postup.

Možné projevy detoxikace.

Uvolněné toxiny odchází hlavně močí. Předtím ovšem kolují v krvi a dostávají se tak k buňkám celého organismu. To může vyvolávat pocity únavy, změny v žilní stěně a řadu dalších projevů. Tyto toxické vlivy nejsou nebezpečné. Jsou přechodné a signalizují vlastně úspěšně probíhající detoxikační proces.

zdroj: www.marion-jj.cz

www.jonas-ordinace.cz