HATHAJÓGA SOUČÁSTÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

„Hathajóga nabízí tomu, kdo ji praktikuje, správné a důsledné úplné poznání sebe sama, kvetoucí zdraví, vnitřní sílu a vitalitu. Pro ty, kteří ji praktikují důsledně, je hathajóga opravdový božský dar, který umožňuje úspěch ve všech směrech. Tělo, psychika a mysl jsou nástroje, které praxe systému hathajógy dovoluje udržovat zdravé, silné a plné energie.“

Lékař a velký jógin Svámi Šivánanda

Nejen hathajóga, ale i celý systém jógy, nám nabízí kompletní pomoc pro udržení si dobrého zdraví nebo jeho opětovného získání.

Jóga je systém, který pracuje s rovinou tělesnou, duševní a duchovní a tyto úrovně člověka chápe jako nerozdělitelné. Příčinu nemoci vidí v nerovnováze v některé z těchto úrovní a nabízí možnosti nápravy a návratu k harmonii, o rovnováhu dvou polarit, která je základem zdravého těla a mysli. Odstraněním nerovnováhy v jedné úrovni dochází k žádoucím projevům i v ostatních úrovních. Takže tělesná a psychická rovina se vzájemně srovnávají a výsledkem je zdravý a spokojený člověk.

Fyzická cvičení a techniky pomocí pohybu těla podporují naši psychiku. Mentální techniky práce s myslí a dechové techniky zase umožňují nastavit zdravou postavu, tedy držení těla, a tím ovlivňují nejen svalový a kloubní systém, ale i činnost vnitřních orgánů, nervového systému, endokrinního systému apod.

Prostě všechno souvisí se vším. Dlouhým časem ověřené postupy mají stále svou platnost a jsou ohromující svou účinností. V józe a terapii jógou se tedy využívá pozornosti věnované vědomému nenásilnému pohybu, který je řízen a sladěn s vědomým dechem. Tato pozornost pomáhá zmírnit tok jinak velkého množství myšlenek, které jsou často vyvolány stresem a dál vyvolávají napětí, a uvolnit psychické napětí. Organismus pak může během střídání vědomého cvičení a vědomé relaxace snáze regenerovat a načerpat sílu po stránce fyzické i psychické.

Lekce hathajógy začíná protažením a rozhýbáním jednotlivých částí těla, zahřátím při “Pozdravu slunci” nebo “Pozdravu měsíci” (podle lunárního cyklu), pokračuje ásanovou praxí, tréninkem vědomého dýchání a končí závěrečnou relaxací. Tempo je pomalé v plynutí dechu, ale zároveň výživné a posilující. Cvičí se v pohodlném oděvu, na boso.

Lekce jsou otevřené a přístupné začátečníkům i pokročilým, ženám i mužům, všem věkovým skupinám.

Kde vedu lekce :

Sledujte, prosím, kalendář a rezervujte si místo.

Malšice u Tábora – Kulturní dům, sál

Doksy u Kladna – Družstevní 157, sál v přízemí