VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

Jsme to, co jíme a pijeme.“

Je to v poslední době velmi ohrané slovní spojení, ale je pravdivé.

Další službu, kterou poskytuji ve své poradně je výživové poradenství.

Můj přístup je ale trochu jiný, než v klasickém výživovém studiu. Rozhodně nedávám vzorové jídelníčky ani různé „výživové doplňky typu zaručeného hubnutí“, protože tím se člověk nenaučí správně stravovat.

Soustředím se na to, aby klient pochopil, jak funguje lidské tělo, jaká pravidla je třeba dodržovat a po vyhodnocení vstupního dotazníku a záznamu stravovacích zvyklostí, mohu odhalit chyby, kterých se klient nevědomky dopouští. Mým cílem je, aby se klient dokázal orientovat ve vyváženém a racionálním stravování, aby věděl, jaké živiny a v jakém množství jsou potřebné pro jeho organismus.

Spolu projdeme dosavadní stravovací návyky a pohybovou aktivitu. Vhodné je i propojení se zjištěním toxické zátěže organismu pomocí přístroje Salvie, které ukáže například i na problémové potraviny.

Dále nabízím změření na tělním analyzátoru, kterým zjistíme aktuální složení těla (tuk, voda, viscerální tuk, svalová hmota, bazální metabolismus…) Tyto údaje potom  kontroluji při každé další návštěvě.

Postupně nastavujeme změny ve stravování a společně sestavíme jídelníček, podle Vašich chutí a potřeb. Osvojíte si správné stravovací návyky a v konečné fázi budete schopni sami si sestavit vyvážené jídlo.

Je to cesta a postupným vstřebáváním informací, zažitím a zavedením do praxe je možné dojít k nastavenému cíli.

Každý to máme ve svých rukách, je to práce a čas, který věnujeme sami sobě, nikdo a nic to za nás neudělá.

CENÍK (platný od 01/2018), nejsem plátce DPH.

OznačeníPopisCena
Vstupní pohovor• vyplnění vstupního dotazníku, záznamu stravování a pohybové aktivity předem zaslaného e-mailem
• vyhodnocení výsledků vstupního dotazníku, stravovacích návyků a pohybové aktivity
• stanovení cíle
délka trvání cca 60min
600,- Kč
Krátkodobý (základní) programtomuto programu předchází
VSTUPNÍ POHOVOR

(Program je vhodný pro mírnou redukci váhy, případně k celkovému zlepšení stravovacích návyků bez požadavku na redukci)

• 1x individuální konzultace - 90 min.
• 1x individuální konzultace - 60 min.
• 2x analýza těla přístrojem TANITA BC-545N
• zhodnocení výsledků a další úpravy jídelníčku
• vzdělávací materiál - skripta
• základní orientace v sortimentu potravin
• doporučení vhodné pohybové aktivity
• po celou dobu programu možnost odborného dohledu výživovým poradcem (email)
1.800 Kč
každá další konzultace nad rámec programu
( délka trvání 30 min.):
vyhodnocení jídelníčku, analýza těla
350 Kč
Komplexní programtomuto programu předchází
VSTUPNÍ POHOVOR

(Program je vhodný pro větší korekci váhy, při požadavku „dohledu“ nad klientem, při neznalosti v oblasti výživy atd.)

• 1x individuální konzultace – 90 min.
• 5x individuální konzultace – 60 min.
• 6x analýza těla přístrojem TANITA BC-545N
• zhodnocení výsledků a další úpravy jídelníčku
• vzdělávací materiál – skripta
• výživový plán
• základní orientace v sortimentu potravin
• doporučení vhodné pohybové aktivity
• po celou dobu programu možnost odborného dohledu výživovým poradcem (email)

3.600 Kč
každá další konzultace nad rámec programu
( délka trvání 30 min.):
vyhodnocení jídelníčku, analýza těla
350 Kč
Jednorázová konzultacenemusíte využít žádný z nabízených programů
• hodinová sazba
500 Kč
Analýza přístrojem TANITA BC-545Nhmotnost, BMI, tělesný tuk, viscerální tuk, svalová hmota, tělesná voda, kostní hmota, klidový metabolismus, metabolický věk,
• zhodnocení výsledků
uchování výsledků měření v databázi poradny
první analýza
400 Kč
každá další
250 Kč
Zjištění toxické zátěže na přístroji Salvieanalýza těla a zjištění toxinů s přístrojem Salvie
• zhodnocení výsledků a jejich vysvětlení
délka trvání – 60 min.
500 Kč
Individuální cvičenínácvik správného dýchání a různých dechových technik
• posilování svalů hlubokého stabilizačního systému
• nácvik správného držení těla
• nácvik technik automasáží
• nácvik protistresových technik

1 lekce - délka trvání 60 min.
5 lekcí (sleva 10%)
10 lekcí (sleva 15%)

Program lekce bude přizpůsoben Vašim potřebám.

500 Kč
2.250 Kč
4.250 Kč

Hrazení služeb: 

Jednorázové služby se platí v hotovosti v čase jejich poskytnutí.

Krátkodobý a komplexní výživový program  se platí na první konzultaci tohoto programu nebo je možný převod na účet před první návštěvou.

Platnost programů je 12 měsíců od jejich zakoupení.

 

Omluvy, storno poplatky:

Pokud se bez omluvy nedostavíte na konzultaci,  ta propadá bez náhrady termínu i peněz.

Peníze za přerušený komplexní program se nevrací, můžete si zbylé konzultace ponechat na pozdější využití, musíte je však vyčerpat nejdéle do 12 měsíců od zakoupení. Pokud  program přerušíte bez řádné omluvy a ve lhůtě tří měsíců se neozvete, propadají zbylé konzultace bez náhrady termínů i peněz.