Indikace pomocí EAV přístroje

V poradně pracuji s přístrojem AKUPORT M1+ od německé firmy Kindling, který je modifikací původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů, se u této modifikace EAV měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku.

Vyšetření přístrojem není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test. Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku, rozšířením zornic. V podstatě sledujeme změny ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vkládaných dotazů. Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži.

Pomocí základní diagnostické metody EAV testuji, které toxiny se v organismu nacházejí a kde, hledám vztahy a souvislosti mezi orgány, tkáněmi, toxiny a dále  získám další informace, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů na energetické úrovni. Je možné rovněž testovat optimalizaci stravy, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr jiných preparátů či doplňků.

Výsledkem je individuální mapa toxinů, na základě které je možné určit způsob a taktiku detoxikace. Ještě důležitější je možnost kontrolovat úspěšnost celého postupu.

První návštěva si vyžádá více času, zhruba 45-60minut. Na základě zjištěných informací určím vhodné přípravky Marion, v případě potřeby doporučím další změny životosprávy, v pohybových aktivitách a další….

Jedna detoxikační kúra trvá přibližně 6-10 týdnů. Po jejím skončení zkontroluji opět pomocí EAV přístroje efekt detoxikace a navrhnu další postup.